BröllopsGuiden
TEXT ANNA LUNDGREN
Vigsel i kyrka

Vigsel i kyrkan

Ingångsmusiken ljuder och prästen går till altaret i kyrkan. Därefter öppnas dörrarna för bröllopsparet och intåget börjar. Självklart varierar ceremonierna, men här beskriver vi hur en vigsel kan gå till.
Innan den kyrkliga vigseln träffas prästen och bröllopsparet för ett vigselsamtal i kyrkan eller hemma hos bröllopsparet. Under samtalet planerar paret och prästen hela vigseln; vilka texter ska läsas, ska löften sägas, vem gör vad? Detta är också en chans för prästen att lära känna paret bättre inför vigseln.
Passa på och gör vigseln personlig genom att t.ex. skriva egna löften till varandra, sjung en sång eller läs en dikt. Det viktiga är dock att ni får den vigsel ni drömt om. Vissa väljer bort den traditionella psalmmusiken till in- och utgångsmarschen och spelar istället upp moderna musikstycken – allt från klassiskt till rock. Ett tips är att levande musik skapare mer stämning än inspelad.

Kyrkomarskalkarna går först, en till höger och en till vänster i mittgången. Ett eller två barn, brudnäbbar, kommer därefter och sedan bröllopsparet med brudgummen till höger och bruden till vänster. Bakom bruden går tärnorna och bakom brudgummen marskalkarna. Bröllopsparet stannar framför altaret och bröllopsföljet bildar en halvcirkel i koret.
I Sverige är det tradition att bröllopsparet går fram tillsammans, som en symbol för att de själva valt varandra och att de frivilligt och jämställda vandrar till vigseln. Om man använder sig av den engelska seden att fadern ”ger bort” bruden så väntar brudgummen framme vid altaret, och tärnor och marskalkar följer bruden och hennes far. Bruden går till höger om sin far uppför altargången enligt engelsk tradition.
När bröllopsparet förenats går fadern och sätter sig på första bänk (till vänster om gången) bredvid sin fru. Eventuell bestman står bredvid brudgummen. Brudens släkt och vänner sitter till vänster om mittgången och brudgummens till höger (sett från kyrkans ingång).

KYRKLIG VIGSELAKT

Efter ingångsmusik och psalm kan prästen börja med en lovprisning och därefter inledningsorden:
"Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, NN och NN. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje. Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ta ansvar för varandra och hemmet, (att tillsammans ta emot och fostra sina barn) och att troget stå vid varandras sida."
Prästen (eller någon vän till bröllopsparet) fortsätter att läsa ur bibeln:
"Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." (Matt 19:4-6)
Därpå läser prästen eller någon vän till bröllopsparet någon bibeltext. Sedan reser sig församlingen upp och prästen ställer frågan först till brudgummen, därefter till bruden:
"Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?"
När båda svarat JA på frågan överlämnar bröllopsparet/brudgummen ringarna/ringen till prästen. Vigselförrättaren vänder sig mot altaret och ber en bön över ringarna/ringen:
"Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt dessa ringar/denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre". Församlingen svarar:
"Amen".
Prästen återlämnar ringarna/ringen. Brudbuketten tar nu lämpligen tärnan. Bröllopsparet håller gemensamt ringarna/ringen medan de i tur och ordning avger sina löften. Prästen brukar läsa före, den som önskar kan utforma detta moment fritt i samråd med prästen. Löftena ska ge uttryck åt bröllopsparets vilja att älska varandra i nöd och lust till döden skiljer dem åt. Handbokens formulering lyder:
"Jag NN, tar dig, NN, nu till min hustru/min man att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt". Eller den korta varianten: "NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt."
Prästen säger:
"Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid".
Församlingen sätter sig ner. Här kan en psalm, eller t ex solosång infogas. Därpå följer en förbön som läses av prästen eller någon vän. Vanligast är den bön som står i handboken:
"Himmelske Fader, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar. Vi ber dig för det äktenskap som NN och NN nu har ingått inför dig. Låt deras liv tillsammans präglas av tillit och respekt för varandras egenart. Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem, där (deras barn får leva i trygghet och) deras vänner finner gemenskap. När svårigheter möter, för dem då närmare dig och varandra. Hjälp dem att förlåta varandra och låt dem dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand. Genom Jesus Kristus, vår Herre."
Under det här momentet har bröllopsparet knäfallit vid altarringen. Nästa moment är läsning av Fader vår och välsignelsen. Bröllopsparet fortsätter då stå på knä. Sedan reser de sig upp och bruden får tillbaka sin brudbukett.

Vigselakten avslutas med en psalm och oftast ett vigseltal. I samband med vigseltalet överlämnas vigselbeviset. Efter sista psalmen kan solosång eller ett extra musikstycke förekomma. Då kan bröllopsparet vända sig mot varandra och sedan helt om och bli stående mot församlingen. Under utgångsmarschen tågar de nygifta med bröllopsfölje ut ur kyrkan. Bruden går på mannens högra sida, men fortfarande på den vänstra sidan i kyrkan. Sedan blir det lyckönskningar på kyrktrappan...

Den 1 maj 2009 infördes nya regler i äktenskapsbalken som innebär att två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. (Lagen om registrerat partnerskap har upphävts.)
LÄNKTIPS: Hitta alla kyrkor på Kyrktorget.se

Kommentarer (11)

افضل مركز صيانة
Thank you for great information صيانة مولينكس
صيانة 2024-02-18        Anmäl
토토놀이터
Thanks! I really appreciate this kind of information. I do hope that there’s more to come. Also visit my homepage … 토토놀이터
토토놀이터 2023-07-20        Anmäl
Min hustru?
Varför byter kvinnan epitet? Som man tager jag min hustru, som betyder husfru, dvs hon som diskar, lagar mat och tar hand om barnen. Medan jag som man fortsätter att vara man. Dessutom vill jag inte ta min fru, jag vill välja henne. Är det alltså ok om prästen säger " Väljer du NN till din kvinna och älska henne i nöd och lust?"
Krister 2016-05-17        Anmäl
Musik
Måste man ha den traditionella ingångsmusiken eller kan man välja egen låt som spelas upp?
Nina 2015-03-31        Anmäl
Löften
Om man inte vill prata så mycket som brud, vad är det minsta alternativet ?
2014-11-16        Anmäl
Vigselprogram
Sara: Nej man måste inte ha vigselprogram.
2012-11-12        Anmäl
vigselprogram?
måste man ha vigselprogram ?? om man har typ 40 gäster o en präst?
sara 2012-06-09        Anmäl
Kvinnlig kyrkomarskalk
Till 10år: Det heter "kyrkomarskalk" även om det är en kvinna.
2011-06-14        Anmäl
Kyrkomarskalk?
Vi kommer ha två personer som tar emot gästerna och delar ut vigselprogrammen vid kyrkan. Kallar man dem för kyrkomarskalkar? Gör man det även om en är kvinna? Eller finns det något annat ord. Den manliga kommer under festen vara toastmaster, men kvinnan har ingen ytterligare uppgift. Tack på förhand!
2011-06-03        Anmäl
Kyssen-svar
Till Staffan och Fanny som undrar när kyssen kommer. I den svenska kyrkliga vigselceremonins ordning ingår det inte. Det är alltså inte obligatioriskt. Ett tips är att fråga prästen/vigselförättaren om man vill ha det med och planera för när man i så fall ska kyssas!.
Anna BröllopsGuiden 2011-04-20        Anmäl
Kyssen...
När kommer kyssen?
2011-04-19        Anmäl

MER BRÖLLOPSSERVICE:

» Alla företag » Bli medlem