BröllopsGuiden
Psalmer på bröllop

Psalmer på bröllop
- förslag på 8 klassiska vigselpsalmer

Inför en kyrklig vigsel ska ni komma överrens vilka psalmer som ska spelas. Det finns en hel del att välja mellan och det kan vara bra att fundera igenom innan ni träffar prästen vilka psalmer som ni vill ha med på bröllopet under vigseln.
PSALM 29A, 29B
Kärlek från vår Gud
Kärlek från vår Gud flödar till oss ut
som en källa, frisk och ren.
I dess vatten klart, stilla underbart
glimmar livets ädelsten.

Kärlek från vår Gud
som en smyckad brud
kommer ljuvlig till oss ner.
Öppna blott din famn,
kom i Jesu namn!
Himlens glädje den dig ger.

Kärlek från vår Gud
är det stora bud.
Intet större finns än den.
Bliv däri alltid,
och du har Guds frid,
ty Gud själv är kärleken.

Text: J N L Schörring
Musik: J P E Harmann
PSALM 82
Gud se i nåd till dessa två
Gud, se i nåd till dessa två
som vi här ser inför dig stå
med löfte att i liv och död
gemensamt dela lust och nöd.

De slutit nu i denna stund
ett heligt kärlekens förbund.
I nåd, o Herre hos dem bliv
och din välsignelse dem giv.

Här levs ej blott i rosengård,
och mången prövning kan bli hård;
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.

Din Ande må ledsaga dem
och bli en gäst i deras hem,
att still fröjd och ljuvligt ro
med honom där får bli och bo.

O Gud, vi böjer oss för dig,
som är vår Gud evinnerligt,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd,
välsigna oss giv oss nåd.

Text: J L Runeberg
Musik: Strassburg

PSALM 83
Som klaraste vattuflöden
Som klaraste vattuflöden
ur öknarnas hårda sten
som örter och gräs ur mullen
och blom ur den kala gren
så brast ur en kvinnas sköte
Guds väsens återsken

O Kristus, du föddes av kvinna
välsigna kvinna och man
och lär oss att alltid tjäna
och troget älska varann
Och ge åt vår kärleks låga
den eld som är hel och sann

Ja, led oss i storm och fara
med ljus av din sannings ljus
Låt arbetsdagarna fyllas
av levande sångers brus
Och gör våra ringa kroppar
o Gud till ditt tempelhus

När öden och tiden väller
som strömmande vattendrag
du binder släkte till släkte
så stilla som dag till dag
Ack, låt oss få ge och skapa
o Gud efter ditt behag

Som lågan slår upp ur veden
som vetekornet får gro
Så låt oss ur vår kärlek stiga
ur ärlig och kristen tro
och låt oss i dina gårdar
en gång tillsammans bo

Text: K-G Hildebrand 1936, 1983
Musik: G Aulén 1936

PSALM 84
Vi lyfter våra hjärtan
Vi lyfter våra hjärtan,
till dig, o Fader vår,
i tacksam- het och lovsång
och bön för dessa två.
Vi ber dig, låt dem lämna
sig själva i din hand
och hjälp dem hålla löftet
som de har gett varann.

Vi tackar för den glädje
som du har gett åt dem.
Välsigna deras framtid,
välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek
som gjorde dem till ett,
det största du som gåva
och ansvar åt oss gett.

Text: A Frostensson
Musik: M Teschner

PSALM 85
Som mannen och kvinnan
Som mannen och kvinnan i glädje
tillsammans när tillvaron föddes en gång,
vi står här i dag inför skapelsens
Herre i bön och sång

Vi ber att du tar i din tjänst vår gemenskap,
vår kraft - utan tanke på lön och låter vårt liv
bli en gudstjänst på jorden, en tjänst i bön.

Vårt hem, vad vi äger, vår glädje och trygghet
vi fått att förvalta för dem som lever i ensamhet,
oro och ångest och utan hem.

Vårt liv har vi fått för att leva tillsammans,
att spegla ditt himmelska ljus, att växa i kärlek,
att öppna för andra vår dörr, vårt ljus.

Text: J A Hellström
Musik: K-O RobertssonKälla: www.svenskakyrkan.se
PSALM 199
Den blomstertid nu kommer
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd,
de skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna,
som räcker året om.

Man hörer fåglar sjunga
med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga
lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära,
stäm upp din glädjesång till den
som vill oss nära och fröjda på en gång.

O Jesus, du oss frälsar,
du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värrn upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta
som ingen kärlek far.
Vänd bort all sorg och smärta
du vän som allt förmår.

Välsigna årets gröda
och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda,
välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda
och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda
ur Ordets djupa grund.

Text: I Kolmodin 1694
JO Wallin B G Hallqvist 1979

Musik: Svenskfolkvisa 1693

PSALM 200
I denna ljuva sommartid
I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig
vid den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor!

Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blornmors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.

Nu växer säd för skördens tid,
och ung och gammal gläds då
och bör Guds godhet prisa,
som vill i överdådigt mått oss människor
så mycket gott var dag och stund bevisa.

När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.

Ack, är det redan här så skönt
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva i himmelen,
där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.

Ack, att jag redan stode där
inför din tron, o Herre kär,
och bure mina palmer.
Jag ville då på änglars vis
instämma i ditt lov och pris
med tusen sköna psalmer.

Liksom ett träd i sol och regn
så låt min själ i Andens hägn
få växa alla dagar den sommar
som av nåd jag far.
Gud, låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar.

Behåll mig till ditt paradis,
och låt mig på de trognas vis
i dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
i trohet sann, i kärlek ren,
så vill jag mer ej önska.

Text: P Gerhardt 1653 1 von Düben 1725 CO,
Angeldorff 1855, BG Hallqvist 1980

Musik: N Söderblom 1916

PSALM 944 (förut 864)
Se, nu stiger solen ur havets famn
Se, nu stiger solen ur havets famn luft
och böljor lyser och skog och strand,
skälvande av jubel, ett andlöst nu,
medan ljuset landar på världens kust.

Tack att jag får möta dig, sommardag,
ge mig hän år dig, i min famn dig ta,
känna vinden, himmel och hav och jord,
andas i ett levande skaparord

En gång är jag ensam på nattmörkt hav,
ändå utan ängslan för död och grav.
Livets Gud mig skyddar, jag är hans barn,
lämnar i hans händer det liv han gav.

Se, då stiger solen och morgon gryr.
Alla dödens skuggor för evigt flyr.
Ljuset hittat hem efter ändlös färd.
Speglad i dess glans står en nyfödd värld.

Text: A Frostenson
Musik: Siv Lindström

Kommentarer (4)

Nr på psalm "Se nu stiger solen"
Hej! Jag vill bara upplysa om att psalmnr på "Se nu stiger solen" är 944 (istället för 864) enligt psalmboken "Psalmer i 2000-talet". Det är möjligt att det andra numret finns i någon annan psalmbok som inte används lika ofta i Svenska kyrkan. Bara om det är svårt att hitta den.
Annette Johansson 2019-09-11        Anmäl
Kan man lyssna?
Hej! Var kan man lyssna på psalmerna?
Mika 2016-06-28        Anmäl
Svar: Länkar
De är borttagna nu, ska se om jag kan hitta andra så ni kan lyssna på psalmerna.
2016-04-29        Anmäl
Länkar
Lyssna-länkarna fungerar inte 😕
2016-03-06        Anmäl

MER BRÖLLOPSSERVICE:

» Alla företag » Bli medlem