BröllopsGuiden
TEXT ANNA LUNDGREN

Hindersprövning

Hindersprövningen har juridisk betydelse och är obligatorisk för att ett par ska kunna ingå äktenskap. Ansökan görs gemensamt hos den lokala skattemyndigheten i det län där någon av parterna är folkbokförd.
Ladda ner blankett för hindersprövning Vid hindersprövningen får man en blankett (klicka på bilden t.h. för att ladda ner eller skriva ut) där man intygar på heder och samvete att man är oförhindrad att ingå äktenskap. Skatteverket kontrollerar uppgifterna på blanketten mot sitt register. Hittar man inga hinder utfärdar man ett intyg om att hindersprövning ägt rum. Detta intyg lämnar paret sedan till vigselförrättaren. Intyget är giltigt i 4 månader.

En hindersprövning som skett i en myndighet i något av de övriga nordiska länderna gäller även i Sverige.

Krav för att få hindersprövningen godkänd
Äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led, eller är helsyskon. Halvsyskon får inte gifta sig med varandra utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Är man under 18 år måste man ha tillstånd av målsman och länsstyrelsen i det län där man är bosatt.

Den som är gift får inte ingå nytt äktenskap. Om man har varit gift tidigare måste man därför styrka att äktenskapet upplösts.

Hindersprövning utomlands
När vigseln ska ske inför svensk vigselförrättare i utlandet kan hindersprövning ske vid svensk ambassad eller svenskt konsulat.

Utländska medborgare
När utländska medborgare vill vigas inför svensk myndighet prövas rätten till äktenskap enligt hemlandets lag. Annars riskerar vigseln att bli ogiltig i det landet. Paret bör vända sig till det lands ambassad man vill att vigseln ska gälla för att få besked om vad som krävs.

Vid ansökan om hindersprövning för utländska medborgare ska enligt regeringens kunggörelse paret bl a visa upp intyg av behörig myndighet i den främmande staten att det inte föreligger hinder mot äktenskap enligt dess lag.

Undantag för ovanstående regler finns, bla när en utländsk person bott i Sverige i mer än 2 år.

» Mer information om äktenskapsregler finns hos skatteverket.

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar som kan tillkomma.

Kommentarer (10)

토토놀이터
Thanks! I really appreciate this kind of information. I do hope that there’s more to come. Also visit my homepage … 토토놀이터
토토놀이터 2023-07-20        Anmäl
gifte
om jag som svensk medborgare vill gifta mej med en kvinna som kommer från Rumänien hur går de till då ??
Dan wahlman 2019-09-19        Anmäl
Olagligt eller lagig vigsel
jag undrar om någon vet hur det är om det är lagligt gifta sig utan hindersprövning eftersom en person gett mig ett så dumt förslag
Marie Jansson 2016-11-10        Anmäl
Vigsel
Vi funderar på att gifta oss, jag är svensk medborgare och min sambo är österikisk medborgare, vad är det som krävs
Anita Lindskog 2016-05-17        Anmäl
När?
Vi skall gifta oss sommaren 2017. När skall vi skicka in hindersprövningen?
2016-03-08        Anmäl
Tid?
Hej! Jag har förstått att hindersprövningen är giltig i fyra månader, men hur lång tid brukar det ta innan den godkänns?
Per Bergman 2013-11-30        Anmäl
hej
jag är svensk och vill gifta mig med en muslim från iran. vad krävs för att vi ska få en hindersprövning godkänd? räcker det med ett pass från hans hemland?
sansa 2013-11-11        Anmäl
Utlandssvensk
Jag är svenskmedborgare men bosatt i Tyskland, jag ska gifta mig och vill göra detta i Sverige. Kan jag som utlandssvensk använda mig av blanketten för hindersprövning från skatteverket?
Lovisa 2013-10-13        Anmäl
Ang, personbevis
Lilian: Kontakta Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567 567. Lycka till!
2013-05-14        Anmäl
personbevis
Hej jag undrar om man ska gifta sig och inte byta efternamn ska personbevis skickas med då i hindersprövningsblanketterna från skatteverket? namnbyte ska inte ske.
Lilian 2013-05-01        Anmäl

MER BRÖLLOPSSERVICE:

» Alla företag » Bli medlem